Contact Us

The Peter Daly Society

The Peter Daly Society aims to commemorate him by carrying forward the ideas of republican socialist and internationalism. It will do this by holding regular debates and seminars throughout Wexford on current problems facing working people. It will be guided by the socialist perspective of James Connolly…

We cannot conceive of a free Ireland with a subject working class

Cumann Pheadar Uí Dhálaigh

Déanfaidh Cumann Pheadar Uí Dhálaigh comóradh ar a shaol trí tuairmí an sóisialachais poblatánaigh agua an idirnáisiúnachais a chur chun cinn. Chuirfear díospóireachtaí agus seimineáir ar siúl ar fud Loch Gormain ar fhadhbanna chomhaimseartha an lucht oibre. Beidh dearcadh sóisialta James Connolly mar bhunthreorú ann…

Ní féidir linn Éire soar a shamhlú agus an lucht oibre faoi chos

Get in touch

Please contact us via Facebook.

Credits

Research and Project Co-ordination: Steve McCann & Tom Redmond
Graphic Design: Paul Kirby
Website Construction: Istech Web Design
Spanish Translation: Sean Edwards
Irish Translation: Kate Redmond
Additional Photography: Laurence O’Toole, Pablo T. Guerrero, Paul Doran, Joe Kelly, Steve McCann, Simon Redmond & Mick Nolan

Comments are closed.